Verkoopvoorwaarden

Kwaliteit
Veilingcommissie beoordeelt ingezonden kavels naar beste weten op de kwaliteit. Voor aanvang veiling liggen de kavels voor belangstellenden ter inzage. Kopers blijven echter zelf verantwoordelijk voor controle van de kwaliteit.

Gebruikte afkortingen bij de kavels
** = Postfris, ongebruikt met originele gom, zonder plakker.
* = Ongebruikt, zonder gebreken, met originele gom en plakker(rest).
Ø = Gebruikt/gestempeld, zonder gebreken.

Veilingstaffel
De volgende veilingsstaffel wordt aangehouden tijdens de veiling:
€ __1,00 – € _20,00: € _0,50 per bod.
€ _20,00 – € _50,00: € _1,00 per bod.
€ _50,00 – € 100,00: € _2,50 per bod.
€ 100,00 – € 500,00: € 10,00 per bod.
€ 500,00 en hoger: _€ 25,00 per bod.

Provisie
Over verkochte kavels wordt aan koper 5% provisie berekend. Beneden de € 5,00 wordt € 0,25 per kavel berekend.

Schriftelijk bieden
Het is mogelijk om schriftelijk te bieden door de veilingcommissie op de hoogte te brengen van uw maximale bod. Hierbij dienen tegelijkertijd afspraken te worden gemaakt omtrent de betaling en de aflevering van de eventueel toegewezen kavels. U kunt hier een biedbriefje downloaden. Mail het ingevulde formulier, samen met uw contactgegevens naar: info@deventerpostzegelvereniging.nl. Doe dit minimaal drie dagen voor aanvang van de veiling waarin u wilt bieden en geef tegelijk door hoe u de eventueel toegewezen kavels wenst te ontvangen! Of geef het schriftelijk bod af bij de veilingcommissie op de avond van de veiling. Ook voor niet-leden is het mogelijk om veilingkavels te kopen. Let op: met het uitbrengen van een bod verklaart u dat u kennis heeft genomen van de veilingverklaring voor niet-leden en dat u akkoord gaat met de inhoud! Lees vooraf het veiling reglement van de Deventer postzegelvereniging. Kom gerust eens kijken op onze verenigingsavond om te zien hoe de veiling in zijn werk gaat!

Onduidelijkheden bij biedingen
Elk kavel wordt aan de hoogste bieder toegewezen. Bij onduidelijkheden tijdens de veiling neemt de veilingmeester een beslissing en kan hij het kavel opnieuw in veiling brengen.

Betaling
Betaling geschiedt à contant, direct na afloop van de veiling. Er is geen pinautomaat aanwezig.

Omschrijving / Reclames
Alle kavels worden zo goed mogelijk omschreven. Reclames van dozen, stockboeken en partijen worden niet geaccepteerd. Van losse zegels en series wordt de echtheid door de inzender gegarandeerd.

Niet kloppende beschrijving
Indien wordt geconstateerd dat een kavel niet beantwoordt aan de omschrijving, dient dit voor aanvang van de veiling te worden gemeld bij de veilingcommissie. In geval van juistheid van het bezwaar zal het kavel worden teruggenomen of wordt dit voorafgaand aan de veiling gemeld.

Geschillen
Bij geschillen en situaties die niet in het reglement zijn genoemd beslist de veilingcommissie, indien noodzakelijk in overleg met het bestuur.