Inzendvoorwaarden

1: Inzender levert de kavels in bij de veilingcommissie onder vermelding van naam en bankrekeningnummer.
2: Inzender ontvangt van veilingcommissie een schriftelijk bewijs van inname van de kavels.
3: Op verzoek van inzender kan gebruik worden gemaakt van een door derden opgesteld keuringsrapport. Kosten van dit rapport zijn voor rekening verkoper.
4: Inzetprijs van de kavels wordt door de veilingcommissie bepaald; indien wenselijk in overleg met inzender.
5: De vereniging berekent de inzender 15% provisie over het bedrag dat het kavel in de veiling heeft opgebracht, met een minimum van € 0,25 per kavel.
6: Kavels die niet worden verkocht, worden geretourneerd aan inzender.